Kennismaking

Ben jij op zoek naar een school met een uitgesproken visie op leren en opvoeden met veel ruimte om te groeien ? Een plaats waar je kind begeleid wordt door een ervaren leerkrachtenteam ?

Dan ben je bij ons op de juiste plaats.

Maak een afspraak. We maken graag tijd voor jouw en je kindje en kijken er naar uit om jullie beter te leren kennen:

014/31 11 50

directie@bshetschrijvertje.be

Je hebt je keuze gemaakt ? Je wil dat je kindje bij ons ingeschreven wordt. Wat doe je dan ?

Eerst aanmelden – Voor wie ?

Kinderen geboren in 2021

Kinderen geboren in 2021

Kinderen geboren in 2021, ook kinderen geboren tussen 1 december en 31 december die pas naar school gaan in het schooljaar 2023-2024

Schooljaar 2023-2024

Schooljaar 2023-2024

Kinderen die in het schooljaar 2023-2024 een nieuwe school kiezen

Kinderen geboren voor 2021

Kinderen geboren voor 2021

Kinderen geboren voor 2021 en zich nog niet inschreven voor een Molse school

Hoe aanmelden?

Dat kan via bijgevoegde link
www.gemeentemol.be/aanmeldenscholen

Waarom aanmelden ?


Scholen bepalen een maximum aantal leerlingen per klas om kwalitatief onderwijs te kunnen bieden.Op deze manier is het niet nodig om te “kamperen” voor de school Zo kan het zijn dat sommige scholen aangeven dat ze volzet zijn , terwijl er anderen nog vrije plaatsen kunnen aanbieden. Op deze manier vermijden we het “kamperen” voor de school om zeker een plaatsje te hebben op de school van jouw voorkeur.

Inschrijven op onze school is mogelijk- aanmelding is in orde

Wanneer?

– Tijdens schooluren, op afspraak
– Tijdens de zomervakantie: tot 5 juli en vanaf 16 augustus, op afspraak

Wat breng ik mee?

– KIDS-ID of een ISI+-kaart van het ziekenfonds ( of een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind)

– Rapport + gegevens van de vorige school als het kind al naar school is geweest ( we nemen contact op met de vorige school om te bekijken of er specifieke zorgnoden zijn die verder opgenomen moeten worden).
– Je bankkaart met je rekeningnummer.

– Heeft je kind een verslag toegang tot het buitengewoon onderwijs ? Dan ben je verplicht dit te melden aan de school waar je wil inschrijven. De school waar je wil inschrijven zal bekijken of de inschrijving kan doorgaan . Er kan een overleg georganiseerd worden met CLB, ouders en de klassenraad om te bekijken of aanpassingen die nodig zijn om uw kind het juiste aanbod te doen kunnen georganiseerd worden binnen het reguliere onderwijs.

 

Ik ben niet-Belg. Welke documenten moet ik voorleggen?

Je schrijft je kind in met dezelfde documenten als alle kinderen.
Als niet-Belg kan je ook de volgende documenten gebruiken:

  • Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister Reispas voor vreemdelingen die niet in België geboren zijn en niet in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven

Wat met kinderen zonder papieren ?

Elk kind heeft recht op onderwijs.
Daarom kunnen scholen ook kinderen en jongeren inschrijven die alleen documenten uit het land van herkomst of die zelfs geen officiële documenten hebben (bijvoorbeeld omdat ze illegaal verblijven in ons land).
Het kind of de jongere moet in dat geval bij de inschrijving aanwezig zijn.

Wat vraagt de school nog?


De school vraagt het rijksregisternummer van je kind. Dat vind je op de KIDS-ID of de ISI+-kaart. Met dat nummer controleert de overheid:

– Of alle kinderen tussen 6 en 18 jaar aan de leerplicht voldoen

– Of je kind al in een andere school ingeschreven is

Je moet ook het schoolreglement en opvoedingsproject voor akkoord ondertekenen. Als je dat niet wil doen, kan de inschrijving niet doorgaan.

Als je kind al eerder in een school was ingeschreven, meld je dat.