Het GO!

Pedagogische visie

We maken als BS GO! Het Schrijvertje deel uit van het gemeenschapsonderwijs
Website GO

Samen met 64 onderwijsinstellingen in de regio Lier- Mortsel- Edegem-Herentals-Geel-Westerlo-Mol en Turnhout vormen we GO! Scholengroep FLUXUS.
Wat ons kenmerkt is dat we een gelijklopende visie hebben op leren waarbij we vertrekkend vanuit het pedagogisch project van het GO! inzetten op de ontwikkeling van de leerlingen om hen op te leiden tot gekwalificeerde, zelfstandige, kritische, creatieve én ondernemende persoonlijkheden.

https://www.scholengroepfluxus.be/

Het pedagogisch project van het GO! is hierbij onze leidraad

 

 

Schoolvisie

Samen Leven- Samen Leren”

De kernwaarden waar we als schoolteam voor kozen zijn : openheid- samen( werken)- en groeien.
Bij alles wat we ondernemen proberen we te vertrekken vanuit deze kernwaarden.

Samen Leren ( visie op leren)

Wat we onze kinderen moeten aanleren, ligt voor alle scholen vast binnen de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen

https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/eindtermen-ontwikkelingsdoelen-leerplannen-basisonderwijs

Op welke manier men dit wil aanpakken , bepalen we als school zelf.
De manier waarop wij onze kinderen tot leren willen brengen is door het bieden van een veilige, warme, uitdagende leeromgeving waar de leerkracht LEIDT waar het MOET en BEGELEIDT waar het KAN.

Samen Leven ( visie op opvoeden)

In onze huidige diverse maatschappij, met de huidige problematieken, vinden we het belangrijk om samen met de ouders de handen in elkaar te slaan om onze kinderen op te voeden.
We willen kinderen structuur bieden enerzijds door hen te begrenzen waar het nodig is.
Het opnemen van de begeleidersrol enerzijds en herstelgericht werken zien we als tools om de afspraken die we gemaakt hebben samen met de kinderen na te komen.
Anderzijds vinden we het belangrijk dat ze kunnen groeien in zelfsturing door hen als begeleider van hun groeiproces ruimte te bieden om zelf zaken in handen te durven / kunnen nemen.
Taal vinden we hierbij een belangrijk middel. Het is een middel om interactie te gaan met de anderen. Het is de basis van tot begrip komen voor de anderen, het leggen van relaties, het uitdrukken van eigen gevoelens en gedachten . Taal is de basis voor alle leerdomeinen. We zetten hier dan ook heel erg op in.

Hoe leerlingen leren

Leerlingen worden uitgedaagd met actieve lessen, zowel in het doen als in het denken. Al doende leert men immers meer . Breinbrekende problemen gaan onze leerlingen niet uit de weg.

Leerlingen gaan zelf op onderzoek uit om tot nieuwe inzichten en besluiten te komen.

In het leerproces verliezen we de realiteit niet uit het oog. Leerlingen worden klaargestoomd voor het echte leven door te leren uit en met situaties uit het dagelijkse leven

Leren van en met elkaar is belangrijk in het leerproces. Vanuit interactie worden kennis en vaardigheden verdiept en nieuwe inzichten opgebouwd.

Leerlingen worden uitgedaagd om taken en opdrachten zelf te plannen en te organiseren vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. De leerling onderneemt zelf initiatieven, toont doorzettingsvermogen en past zijn leerproces aan. Hierdoor vormt hij de basis voor levenslang leren.

In het leerproces stimuleren we de leerling om te reflecteren wie hij is, wat hem motiveert, wat hem gemakkelijk afgaat en waar nog uitdagingen liggen. Op die manier leert de leerling zijn leerproces te evalueren, bij te sturen en positieve studiekeuzes te maken.