Samen school maken

Schoolraad

Onze schoolraad bestaat uit 3 ouders- 3 personeelsleden en 2 leden uit de lokale gemeenschap.

Om de vier schooljaren wordt er een nieuwe verkiezing georganiseerd om een Schoolraad samen te stellen.
De schoolraad overlegt met de directeur , Anne Van Limbergen , omtrent welzijn en veiligheid en bepaalt mee hoe onze school reilt en zeilt.
Er wordt advies gegeven over de schoolinfrastructuur , uitstappen die de leerlingen maken en het studieaanbod.
De Schoolraad komt enkele keren per schooljaar samen.

 

Wie zitten er in onze Schoolraad sinds 1/04/2021:

– Ouders: Ceulemans Kyana – Yaman Zeliha en Kirsten Tessens.
– Personeelsleden: Els Govers- Tinne Van Loock – Karolien Lavreysen
– Leden lokale gemeenschap: Els Maes- Chichi Najla
– Els Maes is de voorzitter van de Schoolraad.
– Directrice Anne Van Limbergen woont de vergaderingen bij.

CLB ( = Centrum voor leerlingenbegeleiding)

Wij werken binnen onze leerlingenbegeleiding nauw samen met het CLB.

Onze vaste CLB- medewerkers zijn:
– Werner Malfet (onthaler)
– Inge Ooms ( verpleegster)
– Baiba Vogelaar ( arts)

Contactgegevens:
U kunt het CLB elke schooldag bereiken tussen 8u30 en 16 u voor informatie, advies en/of begeleiding:
– telefonisch: 014/31 18 19 ( vestiging Mol)
– via mail : info@goclbfluxus.be

Hoofdzetel:
Waterheidestraat 2300 Turnhout ( 014/41 33 30)

Vestiging Mol:
Smallestraat 11, 2400 Mol ( 014/31 18 19)

Samen school maken

Leerlingenraad

Elk schooljaar wordt er begin oktober een nieuwe leerlingenraad gekozen.
De kinderen vanaf het 1ste leerjaar tot en met het zesde leerjaar kunnen zich kandidaat stellen en campagne voeren.

Alle leerlingen brengen een stem uit binnen hun klas
Binnen elke klas worden er 2 vertegenwoordigers gekozen.
Om de 2 maanden vergaderen de kinderen van de leerlingenraad met elkaar.
Juf Vroni begeleidt deze groep samen met een collega.
Er worden problemen besproken en er worden ideeën geuit.
Samen gaan ze op zoek naar oplossingen en werken ze voorstellen uit.

Leden van de leerlingenraad 2020-2021

1A: Lee-An en Rochairo
1B: D’Shine en Cas
2A: Colette en Luka
3A: Sumaya en Zenne
4A: Fulya en Kadir
4B: Calista en Anouar
3de graad A: Destiny en Erencem
3de graad B: Gabriëlla en Tibe

Samen school maken

Ourdercomite

Momenteel hebben we geen oudercomité.
We zouden het heel fijn vinden om volgend schooljaar ‘2021-2022’ een oudercomité op te starten.
Daarom doen we een warme oproep naar ouders die zich willen engageren om mee na te denken over hoe we SAMEN SCHOOL kunnen MAKEN.

Wie hebben we nodig:

– DENKERS : Actieve deelname aan een vergadering ( ongeveer 5X/schooljaar) om zaken binnen de school die ouders aanbelangen te bekijken en te bespreken met directie en enkele teamleden.

– DOENERS: Vrijwilligerswerk binnen de school. Het kan gaan om het schillen van het fruit op woensdag ( fruitdag) maar ook het ondersteunen van allerlei buitenschoolse activiteiten ( schoolfeest, paasontbijt, wafelverkoop,…). De opbrengsten van deze activiteiten worden rechtsreeks geïnvesteerd in materialen voor o.a. de speelplaats, attenties voor de leerlingen bij festiviteiten ( Sint/ Pasen/….).

Mocht je je kandidaat willen stellen dan horen we dit graag van u.

Contact: directie@bshetschrijvertje.be